ANUNŢ DE INTENŢIE privind acordarea dreptului de expunere reclamă comercială în incinta CNAB

+ -

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti S.A., organizează selecţie deoferte pentru încheierea de contracte de expunere reclamă comercială pelocaţii din incinta Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti – zone publice (indoor şi outdoor) şi zone restricţionate.

Criteriul de atribuire: Oferta financiară cea mai avantajoasă.

Durata închirierii: 6 luni de la data încheierii contractului, cu posibilitate de prelungire.

Garanţie de participare: 10% din valoarea minimă de ofertare a tuturor locaţiilor pentru care se depune ofertă financiară.

Detalii şi condiţiile de îndeplinit pentru expunere de reclamă comercială se regăsesc în Caietul de sarcini, inclusiv localizarea pachetelor cu spatii de expunere. Informaţii suplimentare se pot obţine luni-vineri, orele 9.00 - 14.00, Serviciul Comercial, e-mail: [email protected], telefon: 021-204.1918; 021-204.1920.

Scrisorile de intenţie cuprinzând ofertele de preţ, documentele de participare şi dovada plăţii garanţiei de participare se vor depune la sediul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, în plic sigilat, până la data de16.09.2013, orele 16:00.

București, 17 Noiembrie
Ora locală: 10:57

1° C0° / 4°

Chestionare

Cum apreciați noul site al Companiei Naționale Aeroporturi București?

foarte bun

bun

acceptabil

prost

foarte prost

Votează Arhivă sondaje