Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti19 August 2016

Nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație și al Directorului General


Nivelul remunerației administratorilor = de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior lunii iulie 2016, şi în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii.

Nivelul remuneratiei directorului cu atributii delegate = de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.