Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti20 Martie 2014

Liberul acces la informaţia de mediu


Informează-te! E dreptul tău să știi (HG 878/2005, art. 8)

În conformitate cu prevederile H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A. pune la dispoziţia publicului informaţii referitoare atât la starea factorilor de mediu (aer, apă, sol), cât şi a factorilor fizici (zgomotul şi gestionarea deşeurilor) în perimetrul celor două aeroporturi bucureştene.

Informaţiile sunt disponibile la cerere, pe suport de hârtie şi suport electronic.