Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti12 Ianuarie 2022

Acord între patronat și sindicatele aeroportuare ale Companiei Naționale Aeroporturi București


În contextul dialogului social demarat încă de la finalul anului trecut între Patronatul Companiei Naționale Aeroporturi București și cele patru sindicate care reprezintă interesele angajaților, respectiv Sindicatul Aeroportuar Henri Coandă, Sindicatul Liber Independent din Aeroportul Băneasa, Sindicatul Aeroporturi București și Sindicatul Companiei Aeroporturi București, s-a derulat, în cursul zilei de ieri, 11.02.2022, o nouă rundă de discuții între reprezentații acestora, la finalul căreia s-a ajuns la o formă de acord privind revendicările sindicale.

În acest sens, reprezentanții patronatului și liderii celor patru sindicate au căzut de acord asupra unui set de măsuri care vizează în principal relansarea economică a sectorului puternic afectat de pandemia Covid-19, precum și adresarea unor dezechilibre salariale pentru anumite arii de activitate defavorizate sau care au fost implicate, pe parcursul pandemiei, în activități suplimentare, specifice punerii în aplicare a măsurilor de limitare a răspândirii pandemiei. Principalele prevederi agreate în urma dialogului social sunt:

1. În contextul trecerii pe profit a companiei, la nivelul anului 2021, ca urmare a implementării mai multor măsuri de eficientizare a costurilor și date fiind ipotezele de relansare a sectorului transportului aerian pentru anii următori, s-a decis:

  • includerea în proiecțiile bugetare pentru anul 2022 a tuturor drepturilor (sporuri și prime) prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă în vigoare sau la nivelul contractelor individuale de muncă ale salariaților;
  • indexarea salarială în pas cu rata inflației, conform prevederilor din Contratul Colectiv de Muncă, indexare care a fot amânată la nivelul anilor anteriori ca urmare a pierderilor generate de scăderea accentuată a traficului de pasageri.

2. Acordarea sporului pentru activități aeroportuare, conform prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă, pentru angajații sau categoriile de angajați care, prin activitățile derulate pe parcursul anului 2021, au avut o contribuție semnificativă la gestionarea situațiilor speciale impuse de măsurile suplimentare Covid-19 sau care, prin activitatea și performanța lor, au contribuit la implementarea unor proiecte strategice la nivelul companiei. Nominalizarea angajaților și a categoriile eligibile va fi făcută de către șefii ierarhici direcți și directorii de resort în linie cu criteriile specifice din Contractul Colectiv de Muncă și în baza performanțelor înregistrate în anul 2021. 

Totodată, în cadrul dialogului social dintre patronat și sindicate, s-a stabilit demararea, în perioada următoare, a unor discuții consultative privind implementarea unui proces de management al performanței la nivelul companiei bazat pe indicatori de performanță măsurabili, specifici fiecărei categorii de activitate din companie și care să asigure un mecanism de recompensare a angajaților în funcție de rezultatele individuale și de grup, în linie cu bunele practici din industrie și de guvernanță corporativă

 

Biroul de Presă

Compania Națională Aeroporturi București