Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti15 Septembrie 2021

Informare de presă - CNAB


Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media referitoare la raportul de evaluare a terenurilor pe care se află Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, contestat de către Fondul Proprietatea, aducem la cunoștință următoarele aspecte:

- Momentul  fuzionării dintre cele două aeroporturi (Otopeni și Băneasa), respectiv înființarea, în anul 2009, a Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. (CNAB), a atras după sine obligativitatea de a include în capitalul social al entității nou înființate valoarea terenurilor care au aparținut fostei S.N.A.I.B.B.- A.V. S.A.

- În urma controlului Curții de Conturi a României la CNAB, din perioada februarie - aprilie 2016, s-a dispus finalizarea demersurilor privind majorarea capitalului social al CNAB cu valoarea terenurilor care au aparținut fostei  S.N.A.I.B.B.-A.V. S.A. În consecință, a fost emisă Decizia din 2016 a Curții de Conturi a României, care dispune finalizarea procesului de majorare a capitalului social în regim de urgență,  având ca termen inițial 31.03.2020 și ca dată limită 30.09.2021.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14.09.2019, s-a dispus, în sarcina Consiliului de Administrație și conducerii CNAB, actualizarea/refacerea, după caz, a evaluării trerenurilor propuse pentru majorarea capitalului social. În consecință, Consiliul de Administrație a dispus refacerea evaluării cu respectarea prevederilor legale.

Raportul de evaluare a fost efectuat de către un expert desemnat de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, CNAB semnând cu acesta contractul de prestări servicii nr. 314/C/ 24.06.2020. Nici Consiliul de Administrație și nici conducerea executivă a CNAB nu au competența să analizeze conținutul Raportului de evaluare ci doar au obligația de a asigura cadrul legal de desfășurare a procedurii, care se încheie cu convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CNAB.

Precizăm, în acest sens, că atât Consiliul de Administrație cât și conducerea executivă a CNAB au acționat permanent în deplină legalitate și transparență, astfel încât procedura de majorare de capital să fie finalizată în concordanță cu decizia Curții de Conturi a României.

Biroul de Presă CNAB