VIP21 Martie 2014

Servicii Business Class


Serviciile Business Class sunt destinate cu precădere pasagerilor Business Class/beneficiari ai programelor de fidelitate ale companiilor aeriene, precum și altor categorii de pasageri și se concretizează în asigurarea unui confort adecvat, în saloanele special alocate acestora, înaintea îmbarcării.