ANUNŢ DE INTENŢIE Privind acordarea dreptului de expunere reclamă comercială în incinta CNAB

+ -

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti S.A., organizează selecţie deoferte pentru încheierea de contracte de expunere reclamă comercială pelocaţii din incinta Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti –zonepublice (indoor şi outdoor) şi zone restricţionate.

Criteriul de atribuire: Oferta financiară cea mai avantajoasă.

Durata închirierii: 6 luni de la data încheierii contractului, cu posibilitate deprelungire.

Garanţie de participare: 10% din valoarea minimă de ofertare a tuturorlocaţiilor pentru care se depune ofertă financiară.

Detalii şi condiţiile de îndeplinit pentru expunere de reclamă comercială seregăsesc în Caietul de sarcini, inclusiv localizarea pachetelor cu spatii de expunere.Informaţii suplimentare se pot obţine luni-vineri, orele 9.00 - 14.00, ServiciulComercial, e-mail: commercial@bucharestairports.ro, telefon: 021-204.1918; 021-204.1920.

Scrisorile de intenţie cuprinzând ofertele de preţ, documentele departicipare şi dovada plăţii garanţiei de participare se vor depune la sediulCompaniei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, în plic sigilat, până la data de16.09.2013, orele 16:00.

CONNECT
Achizitii Publice
Airport News
Cookie Settings