Exproprieri

+ -

ANUNȚ EXPROPRIERI

GDPR

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) 2016 înlocuiește Directiva UE privind protecția datelor din 1995 și înlocuiește legislația fiecărui stat membru care a fost elaborată în conformitate cu Directiva 95/46 / CE privind protecția datelor.

Colectarea și prelucrarea datelor se va face în strictă conformitate cu legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal.

ÎNȘTIINȚARE

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 899 din 07.11.2019, Hotărârea Guvernului nr. 799/04.11.2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".

Ce trebuie să faceți?

 • Proprietarii se vor prezenta la sediul expropriatorului, respectiv Compania Națională “Aeroporturi București” S.A., NUMAI după primirea NOTIFICĂRII DE EXPROPRIERE (prin poștă)
 • Proprietarii imobilelor trebuie să aibă pregătite toate documentele pe care le detin cu privire la dreptul de proprietate pentru terenurile situate în coridorul de expropriere. În acest sens, PENTRU SITUAȚIA PROPRIETARILOR DECEDAȚI, MOȘTENITORII ACESTORA VOR FACE DOVADA DREPTULUI DE PROPRIETATE NUMAI CU CERTIFICATUL DE MOȘTENITOR (conform art. 19 alin 6 din Legea nr. 255/2010)

Ghișeul exproprieri se află în Terminalul Plecări al Aeroportului Internațional Henri Coandă București pe latura de Nord.

Actele care trebuie prezentate sunt următoarele:

-acte de identitate:

Persoane fizice - 

 • buletine și cărți de identitate (soț, soție);
 • certificate de căsătorie;
 • certificate de deces;
 • pașapoarte pentru cetățenii străini.;

Persoane juridice -

 • certificat constatator ONRC;
 • CUI/CIF;
 • împuternicire;
 • carte de identitate;

-acte de proprietate:

 1. titlu de proprietate;
 2. contracte de vânzare – cumpărare;               
 3. certificate de moștenitor;
 4. sentințe și hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
 5. schițe ale terenurilor și procese verbale de punere în posesie;
 6. alte înscrisuri ce fac dovada dreptului de proprietate;

-documente anexe:

 1. extrase de carte funciară;
 2. orice alte documente care fac referire la terenurile respective aflate în proprietate;
 3. intabulări anterioare;
 4. autorizații de construire, procese verbale la finalizarea lucrărilor, certificate energetice;

Responsabitatea dumneavoastră este:        

 • să prezentați înscrisurile mai sus menționate (acte de identitate, acte de proprietate, documente anexe);
 • să ne informați dacă imobilul supus procedurii de expropriere face obiectul unui litigiu;

 

FIȘIERE EXPROPRIERI

 • H.G. nr. 799/2019 si Anexa 2;
 • Anexa 1 UAT Otopeni - trup 1 - tarla 9;
 • Anexa 1 UAT Otopeni - trup 2;
 • Anexa 1 UAT Otopeni - trup 3 - zona Ferme - tarla 5, 22, 21, 20, 23,15,1;
 • Anexa 1 UAT Otopeni - trup 4 - tarla 2, 3, 4;
 • Anexa 1 UAT Otopeni - trup 9 - tarla 5;
 • Anexa 1 UAT Otopeni - trup 10 - tarla 5;
 • Anexa 1 UAT Otopeni - trup 11 - tarla 5;
 • Anexa 1 UAT Tunari - trup 5;
 • Anexa 1 UAT Tunari - trup 6 - tarla 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22;
 • Anexa 1 UAT Tunari - trup 7 - tarla 13;
 • Anexa 1 UAT Tunari - trup 8 - tarla 19;
 • Tabel corelare Anexa 1 cu Anexa 2;

 

Pentru a veni în sprijinul dvs. și pentru a oferi clarificări privind aplicarea H.G. nr. 799/2019, CNAB SA vă pune la dispoziție email-ul exproprieri.aihcb@cnab.ro.

CNAB SA nu solicită documente ce conțin date și informații cu caracter personal.

Prin contactarea CNAB SA și prin furnizarea oricăror date cu caracter personal transmise prin intermediul email-ului exproprieri.aihcb@cnab.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile R.G.P.D. nr. 679/2016 în scopul aplicării HG nr. 799/2019.

 

Galerie foto

București, 1 Aprilie
Ora locală: 12:08

8° C8° / 8°