ANUNŢ DE INTENŢIE Privind acordarea dreptului de expunere reclamă comercială în incinta CNAB (din data de 17.09.2015)

+ -

Vă comunicăm intenţia Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti S.A., reprezentată legal prin domnul Sorinel Ciobanu – Director General, Număr înmatriculare la ORC Ilfov J23/401/05.02.2010, CIF RO 26490194/ 08.02.2010, Adresa: Calea Bucureştilor, Nr. 224E, Otopeni, Judeţul Ilfov, Tel./ 021-204-19.20 / 021.204-19.18 şi fax: 021-201-49.90 / 021.204-16.68, adresa de e-mail: commercial@cnab.ro de a încheia contracte pentru expunere reclamă comercială în locaţii existente în Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

Criteriul de atribuire: Oferta financiară cea mai avantajoasă.

Durata închirierii: 6 luni de la data încheierii contractului, cu posibilitate de prelungire automată din 6 în 6 luni.

Se va constitui garanţie de participare în cuantum de 10% din valoarea minimă de ofertare a tuturor locaţiilor pentru care se depune ofertă financiară.

Se va constitui garanţie de bună execuţie în cuantum egal cu valoarea lunară a contractului, pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului plus o lună.

Localizare: Spaţii de expunere reclamă comercială în incinta Terminalelor Plecări/Sosiri ale Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti – zone publice (indoor şi outdoor) şi zone restricţionate.

Tip suport reclamă indoor şi outdoor: casetă luminoasă, panou/clickframe, windowgraphics, autocolant, steag, unipol, panou iluminat, backlit.

Suporturile de expunere vor fi confecţionate/montate prin grija şi pe cheltuiala Locatarului.

Se poate depune ofertă pentru una sau mai multe locaţii.

Prețuri: Prețurile listate sunt exprimate în Euro, nu conțin TVA și reprezintă prețurile de închiriere pentru o luna calendaristică.

 

Detaliile şi condiţiile de îndeplinit pentru expunere de reclamă comercială vor fi expuse în Caietul de sarcini. Informaţii suplimentare privind localizarea spaţiilor de expunere reclamă comercială, dar şi modalităţi de obţinere a caietului de sarcini se pot obţine de luni până vineri, orele 9.00 - 14.00, la telefon: 021-204.1918; 021-204.1920 – Serviciul Comercial.

 

Scrisorile de intenţie cuprinzând ofertele de preţ şi dovada plăţii garanţiei de participare se vor depune la sediul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, în plic sigilat, până la data de 01.10.2015.

CONNECT
Achizitii Publice
Airport News
Cookie Settings