Advertising

+ -

Pentru reclamă comercială indoor și outdoor vă rugăm să contactați Serviciul Comercial al Companiei Naționale Aeroporturi București.

CNAB oferă spre închiriere spații în scopul expunerii de reclamă comercială sau activități conexe (distribuţia de material publicitar (pliante, fluturaşi, cataloage etc) pe stative sau la desk, organizare punct primire invitați (amplasare de welcome desk și roll-up), expunere de mesh, banner, casetă luminoasă, panou, windowgraphics, unipol, backlit etc.

Locaţiile de expunere reclamă în incinta AIHCB pot fi atribuite direct (fără licitație) pentru o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice, fără posibilitatea de a prelungi această durată sau de a încheia un nou contract pentru o nouă perioadă cu acelaşi partener contractual, indiferent de spaţiul în care va avea loc expunerea şi doar în condiţiile în care nu există altă solicitare pentru aceste locaţii pentru perioada vizată.

Pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, atribuirea locaţiilor de expunere reclamă face obiectul unui proces competitiv de selecţie a celei mai avantajoase oferte. În situația în care vom organiza o procedură de licitație va fi publicat un anunț de intenție în presa națională și pe site-ul nostru.

 

Contact:

Serviciul Comercial

Tel: 021.204.19.18

E-mail:  commercial@cnab.ro

 

Detalii referitoare la reclama comercială, inclusiv "Anunțuri de intenție", găsiți aici.

București, 7 Iulie
Ora locală: 12:22

30° C30° / 30°