Consultare utilizatori

+ -

Data publicarii pe site a adresei de informare/consultare utilizatorii privind tarife aplicabile la AIBB AV si acordarea unor facilitati: 12.08.2022

Data publicarii pe site a Deciziei de modificare tarifului pax intern AIHCB: 30.05.2022

Dată publicare informare/consultare tarife de aeroport pentru anul 2020 - AIHCB și AIBB-AV: 16.12.2019

București, 25 Septembrie
Ora locală: 05:30

23° C21° / 23°