Criterii de selecție a solicitanților care intenționează să opereze spații comerciale de alimentație publică și/sau retail supuse externalizării

+ -

București, 17 August
Ora locală: 11:16

23° C21° / 23°

CONECT