+ -

Implementarea măsurilor de șomaj tehnic la CN Aeroporturi București S.A.

Consiliul de Administrație al CN Aeroporturi București S.A. (CNAB), a mandatat conducerea executivă să demareze procedurile legale de implementare a șomajului tehnic la nivelul CNAB.
Având în vedere unele informații vehiculate în mass media pe această temă, facem următoarele precizări:
1. Măsurile restrictive impuse, atât de autoritățile române cât și de cele din majoritatea țărilor lumii, pentru limitarea pandemiei cu virusul SARS-COV-2 au condus la scăderea drastică a traficului aerian de pasageri din 2020 cu 70% față de 2019, și cu 75% în primul trimestru din 2021 față de primul trimestru din 2020.
2. În aceste condiții, Conducerea Companiei a luat o serie de măsuri de optimizare a costurilor, dintre care enumerăm reducerea cheltuielilor cu presonalul prin nebugetarea unei sume de 35.12 milioane lei, renegocierea contractelor cu terții (2.1 milioane euro), reducerea cheltuielilor cu parcul auto etc. Aceste măsuri însă s-au dovedit a fi insuficiente pentru echilibrarea situației financiare, cheltuielile fixe ale unui aeroport de talia celui din Otopeni, care a trebuit menținut deschis permanent, fiind ridicate.
3. Impredictibilitatea măsurilor restrictive aplicate de mai multe țări, în special din Europa – principala destinație de călătorie aeriană din România -, a făcut ca revenirea traficului de pasageri să fie mult mai lentă decât cea așteptată, ceea ce a condus la agravarea situației financiare a CNAB, la finalul primului trimestru înregistrându-se un deficit al veniturilor prognozate de aproximativ 21 milioane lei.
În consecință, au fost demarate negocieri cu reprezentanții salariaților pentru a se stabili varianta optimă de acțiune până la redresarea traficului aerian și, implicit, a veniturilor companiei, fiind propuse, atât Consiliului de Administrație cât și sindicatelor două scenarii de reducere a cheltuielilor de personal. Un prim scenariu prevedea mai multe variante de reducere a programului (Kurz Arbeit) sau șomaj tehnic, iar cel de-al doilea scenariu prevedea, pe lângă reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii, încheierea unui acord cu organizațiile sindicale pentru neplata unor drepturi salariale (prime) prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă și în Contractele Individuale de Muncă, limitat la exercițiul bugetar al anului 2021. În cel de-al doilea scenariu, conducerea Companiei se angaja să nu ia măsuri suplimentare care să afecteze personalul, respectiv șomaj tehnic sau restructurări. Întrucât, până la data de 27 aprilie a.c., nu s-a ajuns la un acord cu sindicatele din Companie, privind aplicarea celui de al doilea scenariu, Consiliul de Administrație a mandatat conducerea executivă să demareze procedurile legale de implementare a șomajului tehnic la nivelul CNAB.

București, 30 Noiembrie
Ora locală: 14:51

5° C5° / 5°

CONECT