Liberul acces la informaţia de mediu

+ -

Informează-te! E dreptul tău să știi (HG 878/2005, art. 8)

În conformitate cu prevederile H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A. pune la dispoziţia publicului informaţii referitoare atât la starea factorilor de mediu (aer, apă, sol), cât şi a factorilor fizici (zgomotul şi gestionarea deşeurilor) în perimetrul celor două aeroporturi bucureştene.

  • Calitatea aerului (respectarea prevederilor legale în vigoare pentru indicatorii de calitate ai aerului – CO, SO, NOx, pulberi);
  • Apă (calitatea apelor pluviale şi uzate industriale);
  • Zgomot ambiental (evaluarea impactului generat de zgomot aeroportuar);
  • Gestiunea deşeurilor.


Informaţiile sunt disponibile la cerere, pe suport de hârtie şi suport electronic.

 

Buletin informativ trimestrial cu privire la impactul asupra mediului a activităţilor CNAB (H.G. 878/2005, art. 26)

CNAB monitorizează şi menţine calitatea factorilor de mediu, respectiv apă, aer, sol, biodiversitate, gestiunea deşeurilor. Astfel, în conformitate cu strategia de mediu a companiei:

  • Apele uzate industriale sunt preepurate local şi evacuate prin intermediul staţiilor de pompare în canalizarea oraşului Voluntari,
  • Apele pluviale sunt preepurate înainte de evacuarea în valea Pasărea pe cele două tronsoane de canalizare pluvială,
  • Calitatea apelor menajere industriale şi pluviale se monitorizează prin determinari periodice efectuate de prestatori externi acreditaţi,
  • Calitatea aerului se monitorizeaza prin determinari anuale constând în măsurarea concentraţiilor emisiilor şi imisiilor de substanţe poluante în atmosferă, concentraţii care se situează sub valorile concentraţiilor maxime admisibile,
  • Gestiunea deşeurilor: CNAB colectează selectiv deşeurile

 
C.N. Aeroporturi Bucureşti S.A. şi-a îndeplinit obligaţiile legale privind realizarea hărţilor strategice de zgomot aeroportuar (AIHCB).

București, 25 Octombrie
Ora locală: 23:05

7° C7° / 7°

CONECT